BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

NOM ___________________________________________________

ADREÇA ________________________________________________

TELÈFON ______________________

CODI POSTAL ________

POBLACIÓ _______________________________

ADREÇA ELECTRÒNICA _____________________@____________________

 

 

Subscripció per 1 any (sis números), a la revista LLOBREGÓS INFORMATIU. 

 __  EDICIÓ EN PAPER PREU: 16,00 Euros

 __  EDICIÓ DIGITAL PREU: 6,00 Euros

 

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:

ENTITAT _______________________________________

ADREÇA _______________________________________

POBLACIÓ _____________________________________

 

IBAN:  ES____/_______/_______/_______/_______

 

  • Lliurar personalment a algun membre de l’Associació del Patrimoni de Torà,

  • o enviar per correu a Llobregós Informatiu - c/ Baix, 8 - 25750 TORÀ.

www.llobregos.info

info@llobregos.info

 

Imprimir