La revista de la Vall del Llobregós
 Inici       La revista        Redacció       Vols col·laborar?        T’hi vols subscriure?       Publicitat       Contacte

 

 

EDITA:

Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà. (APACT)

c/ Convent, s/n

25750 TORÀ

Tel. 649 352 877 

Subscripcions i publicitat:

Ramon Torné 973 473 265

CONSELL DE REDACCIÓ:

 

Antònia Balagué

Ramon Castellà

Ester Closa

Ramon Fitó

Maria Garganté

Jordi Llauradó

Maria Morros

Josep Verdés

Daniel Vidal

Rosa Vila

Vicenç Vilaseca

Coordina: Fermí Manteca

 

COL·LABORADORS HABITUALS:

 

Albert Alegre, Roger Besora, Anna Cantacorps,

Mireia Duran, Jordi Leiva, Montse Miquel,

Antoni Montroig, Toni Pinós, Gisela Rosell,

Montse Torné, Sergi Torrescasana.

 

Disseny i maquetació: Fermí Manteca

 

 

Subscripció anual: 16,00 Euros

A l’estranger: consultar preus

Número solt: 3,00 Euros

 

Dipòsit legal: L -798-2003

 

Impressió: Impremta Barnola (Guissona)

Tiratge: 700 exemplars

És membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

 

     

 

www.valldellobregos.cat

 

 

 

HEMEROTECA

Consulta els números endarrerits...

LA VALL DEL LLOBREGÓS A TV3

TV3 - programa "Divendres"

24 setembre 2013

 

 

Restauració del Castell de

Sant Esteve

Castellfollit de Riubregós