La revista de la Vall del Llobregós
 Inici       La revista        Redacció       Vols col·laborar?        T’hi vols subscriure?       Publicitat       Contacte

 

 

EDITA:

Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà. (APACT)

c/ Baix, 8

25750 TORÀ

Tel. 649 352 877 

Subscripcions i publicitat:

Ramon Torné 973 473 265

CONSELL DE REDACCIÓ:

 

Antònia Balagué

Maria Garganté

Jordi Llauradó

Ari Martin

Maria Morros

Josep Verdés

Daniel Vidal

Rosa Vila

Coordina: Fermí Manteca

 

COL·LABORADORS HABITUALS:

 

Roger Besora, Anna Cantacorps,

Ramon Castellà, Montse Miquel,

Antoni Montroig, Vanesa Pérez,

Toni Pinós, Sergi Torrescasana,

Raquel Venque, Jordi Vilagut,

Josep A. Vilalta

 

Disseny i maquetació: Fermí Manteca

 

 

Subscripció anual: 16,00 Euros

A l’estranger: consultar preus

Número solt: 3,00 Euros

 

Dipòsit legal: L -798-2003

 

Impressió: Impremta Barnola (Guissona)

Tiratge: 700 exemplars

És membre de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

 

     

 

 

 

Publicacions

 

 

 

*** *** ***

 

 

www.valldellobregos.cat

 

 

 

HEMEROTECA

Consulta els números endarrerits...

 

  Feb Abr Jun Ago Oct Des
2003       1 2 3
2004 4 5 6 7+S 8 9
2005 10 11 12 13 14 15
2006 16 17 18 19 20 21
2007 22 23 24 25 26 27
2008 28 29 30 31 32 33
2009 34 35 36 37 38 39
2010 40 41 42 43 44+S
2011 45 46 47 48 49 50
2012 51 52 53 54 55 56
2013 57 58 59 60 61 62
2014 63 64 65 66 67 68
2015 69 70 71 72 73 74
2016 75 76 77 78 79 80
2017 81 82 83 84 85 86
2018 87 88 89 90 91 92
2019 93 94 95 96 97 98
2020 99 100 101 102 103 104
2021 105 106 107 108 109 110
2022 111 112 113 114 115 116
2023 117 118 119 120 121 122
2024 123 124 125      

 

Entrevista a la Dra. Rosaura Esteve Puig

 

 

DE LA TORRE DE VALLFEROSA A SANAÜJA - OLOTTV

 

LA VALL DEL LLOBREGÓS A TV3

TV3 - programa "Divendres"

24 setembre 2013

 

 

Restauració del Castell de

Sant Esteve

Castellfollit de Riubregós

 

 

A